IMG_9448.jpeg
ØKONOMI

I løbet af turen slides der meget på båden. Derfor betaler en gast til det vi kalder køjepenge. Køjepengene går til vedligeholdelse af båden, reservedele, forsikring, slid og lign. Dette er standard for en dansk sejlbåd og følger retningslinjerne opstillet af Forening Til Langturssejlads Fremme (www.FTLF.dk).
 

  • En køjeplads koster 250 kr. pr. kalenderdag. Antal dage x 250 kr. Se togternes længde her.

  • Gastepladsen er først din, når køjepengene er betalt . Se hvordan man ansøger her.

  • Hvis man bliver forhindret i at tage med eller vil afmønstre inden togtet er slut, tilbagebetales køjepenge kun, hvis der er fundet en anden gast, som kan overtage pladsen, og som godkendes af os. 

  • Hvis vi beder en gast om at afmønstre før tid tilbagebetales køjepenge svarende til det antal dage, der er tilbage på det pågældende togt.

 

Fælleskassen

Alle ombord skal bidrage til de løbende fællesudgifter: brændstof (benzin og diesel), mad/vand, havnepenge, diverse indcheckningsgebyrer, m.m. Erfaringer fra andre langturssejlere siger, at fællesudgifterne typisk ligger på 2.000-4.000 kr. pr. person pr. måned eksklusiv individuelle køb for egne lommepenge.

Ved slutningen af togtet opgøres, hvor meget der skal indbetales til fælleskassen.

 

Lommepenge

Oftest spiser vi ombord på båden, men hvis vi går i land og spiser på restaurant eller lignende, dækkes det af egen regning og er ikke en del af fælleskassen. Ligeledes er indkøb af varer som slik, alkohol, sodavand og lignende for egen regning.